Příjmy: 
Paragraf    Položka
 2122         2111   Sběr a zprac.druhot.surovin, př.z poskytov. sl., výrobků      + 10.500,-- Kč
 Příjmová část                                                                                                   + 10.500,-- Kč             
 
Výdaje: 
Paragraf    Položka
5512           5169     Požární ochrana – nákup ostat. služeb                                  +  8.000,-- Kč
5512           5222     Požární ochrana – neinv. transfery spolkům                        +  12.000,-- Kč
Výdajová část                                                                                                      + 20.000,-- Kč       
 
Financování
                  Položka               
                     8115  Změna stavu krátkod. prostř.na bank. účtech                               + 9.500,-- Kč  
 
Vyvěšeno: 28.6.2022
Sejmuto: 15.7.2022
Schváleno starostkou obce dne 27. 5. 2022

Poslední novinky