Úřední deska

Výdaje: 
Paragraf    Položka
3639           5139     Komunální sl. a úz. rozvoj – nákup materiálu                      +    2.400,-- Kč
3639           5171     Komunální sl. a úz. rozvoj – opravy a udržování                 +  52.000,-- Kč
3745           5137     Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň – DDHM                          -   54.400,-- Kč
     
Výdajová část celkem                                                                                                      0,-- Kč
 
Schváleno starostkou obce dne 31. 07. 2023

Na skládku větví nedávejte drobné kousky větví, ostatních rostlin, drny apod. Překáží při štěpkování a patří do drobného bioodpadu. Pokud se budou problémy opakovat, budou skládky bioodpadu opatřeny fotopastí.

Podkategorie

Poslední novinky