Obecní vyhlášky

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualalizace č.3. Zásad územního rozovojePlzeňského kraje na udržitelný rozovoj uzemí. Stáhnout můžete zde.

Obecníúřad Pelechy, Pelechy 27, 344 01 Domažlice, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě předloženého Pasportu místních komunikací obce Pelechy ve správním území obce Pelechy zpracovaného společností PasProRea PD s. r. o., Holkov 32, 382 32 Velešín(dále jen „pasport místních komunikací“), schváleného vlastníkem příslušných místních komunikací dne 13.12.2022 usnesením č. 8/2022 zastupitelstva obce Pelechy v souladu s ustanovením § 2, 3 a 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „vyhláška“), v souladu s § 67, 68 a 69 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále jen „správní řád“)a na základě zmocnění v § 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, vydává toto

Obec Pelechy (dále jen „obec“ se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a mobilní aplikace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje pro webové stránky na adrese: https://www.pelechy.cz
 
Stav souladu
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.
 
Přístupnost obsahu
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. 
 
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 11.8.2022. Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno obcí Pelechy. Za účelem vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.
 
Zpětná vazba
Cílem obce je zajistit uživatelům webových stránek obce jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). 
 
Kontaktní údaje obce
Název: Obec Pelechy
Adresa: Obecní úřad Pelechy, Pelechy 27, 344 01, Česká republika
Telefon: 773 287 016
Email: obec(zavináč)pelechy.cz
 
Postupy pro prosazování práva
V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu povinným subjektem v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku ohledně přístupnosti webových stránek nebo mobilní aplikace, máte právo kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:
 
Ministerstvo vnitra
Odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poslední novinky