Úřední deska

V sobotu 25.9.2021 od 17.00 hod se uskuteční v sále Pelechy beseda s občany na téma Studie odkanalizování obce Pelechy – další směřování obce ohledně produkce a vypouštění odpadních vod.
Účast občanů důležitá !!!!

Dokumenty studie Odkanalizování obce Pelechy.
 

Podkategorie

Poslední novinky