Obecní vyhlášky

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE č. 1/2021
kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov. Rada města Domažlice se usnesla dne 04.05.2021 usnesením č. 3557 na základě ustanovení § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 13 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, v platném znění, vydat toto nařízení:

Obecně závazná vyhláška obce PELECHY č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.
 
Zastupitelstvo obce PELECHY se na svém zasedání dne 20.4.2021, Usnesením č. 1/2021 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“): 
 

Obecně závazná vyhláška obce PELECHY č. 4/2020, o místním poplatku z pobytu.
 

Poslední novinky