Rozpočtové opatření č. 8/2018  k 30. 12. 2018

Příjmy:

Paragraf    Položka

 3399       2321     Ost. záležitosti kultury – přijaté neinv. dary                           +   2.000,-- Kč

                4122     Neinvestiční přijaté transfery od krajů-ošetř. stromů             +  30.672,-- Kč

Příjmová část celkem                                                                                         + 32.672,-- Kč           

 

Výdaje:

 

Paragraf    Položka

3745         5169     Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň – nákup ost. služeb           +  13.000,-- Kč

3745         5137     Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň - DDHM                           +    7.000,-- Kč

6310         5163     Obecné příjmy a výdaje-služby peněž. ústavů                     +    1.000,-- Kč

Výdajová část celkem                                                                                       +  21.000,-- Kč

 

Financování

               Položka               

               8115  Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech                            -  11.672,-- Kč 

 

 

 

 

Schváleno starostkou obce dne  30. 12. 2018