Zobrazení: 1164
Z
práva o přezkoumání hospodaření obce Pelechy a závěrečný účet obce Pelechy za rok 2016,rozvaha a bilance, výkaz zisku a ztráty a příloha.
 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Pelechy za rok 2016.