Zobrazení: 1064
Příjmy: doklad č. 52017
6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetku    +  2000,00 Kč
Financování 
8115  Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech                           + 26.400,00 Kč  
 
                
Výdaje: doklad č. 62017
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům – dopravní obslužnost         +  1.600,00 Kč
3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  +  4.500,00 Kč
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  + 22.000,00 Kč
6320 5163 Služby peněžních ústavů – pojištění                                  +      300,00 Kč